Zonnepark

Met een zonnepark draag je niet alleen bij aan een schonere toekomst, maar je kunt er ook een mooi rendement mee behalen.

Een zonnepark realiseren kost echter veel geld, tijd en moeite. Bij Soleila doen we het anders. Wij huren jouw land en regelen alles van A tot Z: vergunning, financiering, verzekering, installaties, onderhoud en monitoring.

Het enige wat je hoeft te doen is je land beschikbaar stellen, jaarlijks ontvang je een aantrekkelijke vergoeding.

Zonnepark

Vragen?

Neem vrijblijvend contact op met onze expert Maarten te Velde

Telefoonnummer
06 41892226
E-mail adres
tevelde@soleila.nl

In het kort

Deze stappen doorlopen we samen

Door zonnepanelen op je grond neer te leggen kun je als landeigenaar een goed rendement behalen en verduurzamen: een win-win.

  • Een haalbaarheidsscan van de grond waarin we kijken naar mogelijke opbrengsten, aansluitingspunten, bestemmingsplannen en gemeentelijk en regionaal beleid
  • Bij een positieve uitkomst tekenen wij met u een landovereenkomst waarin de intentie het zonnepark te ontwikkelen wordt vastgelegd en afspraken worden gemaakt over pacht obrengsten
  • Het doorlopen van de vergunningsprocedure waarin een bestemmingsplanprocedure doorlopen zal worden en er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd

Overzicht

Uitleg per stap

1. Grondinspectie

Wij inspecteren of de grond geschikt is voor het plaatsen van een zonnepark en maken indicatieve ontwerpen van het park.

2. Vergunning

Wij het complete vergunningstraject waarin wij de aanvraag voor de relevante omgevingsvergunning verzorgen. Hierin nemen wij de omgevingsplannen van de gemeente en de provincie mee om de slagingskans zo hoog mogelijk te maken.

3. Subsidie

Na het toekennen van een omgevingsvergunning verzorgen wij een gedetailleerde subsidieaanvraag bij het RVO, waar wij de SDE++ subsidie op duurzame stroom zullen aanvragen.

4. Financiering

Wij zorgen voor financiering en financial close van het project, waardoor u als landeigenaar geen investering hoeft te doen en bijbehorende risico’s van de exploitatie van het zonnepark ontloopt.

5. Bouw

Wij zullen de bouw van het zonnepark organiseren en er voor zorgen dat het systeem in optimale staat wordt opgeleverd.

6. Monitoring en Onderhoud

Na het in gebruik nemen van de installatie zorgen wij voor constante monitoring en onderhoud om te garanderen dat de opwek van het park optimaal blijft.

Meer weten?

Veelgestelde vragen

Wij beginnen standaard met een quickscan, waarin wij de geschiktheid van jouw land bekijken. We kijken hierbij naar de ligging, grootte, het gemeentelijk- en provinciaal beleid en de mogelijkheid van een netaansluiting. Als het land geschikt blijkt, krijg je van ons een financieel aanbod. Bij acceptatie, verzorgen wij de vergunning- en de SDE+ subsidie aanvraag, de financiering, de inkoop en de verzekering.

Zodra het zonnepark geïnstalleerd wordt, ontvang je een jaarlijkse vergoeding voor het ter beschikking stellen van je land. Soleila verzorgt de installatie van de panelen, de garanties, het onderhoud en de monitoring. Na de gebruiksfase wordt de installatie door ons verwijderd, en leveren we het land weer ‘schoon’ op.

Om in aanmerking te komen, is een stuk grond met een minimale oppervlakte van 2 hectare benodigd. Hoe groter de oppervlakte, hoe meer mogelijkheden.

Het is daarnaast (beperkt) mogelijk om gebruik te maken van dubbel grondgebruik. Zo kan onder de zonnepanelen bijvoorbeeld vee gehouden worden.

Samenwerken is essentieel

Dit zijn onze partners

Door onze ervaring in de duurzame energie hebben wij een groot netwerk van partners. Ons motto is eerst samen delen, dan vermenigvuldigen. Het ultieme resultaat bereiken we alleen met een gelijkwaardige samenwerking.

logo-ekwadraat
logo-solarfields-grijsblauw-fullscreen
logo-obton-groenzwart
logo-MUG
logo-izen
logo-hollandsolar

Contact

Soleila B.V.
Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
T. 050 211 38 91
contact@soleila.nl

Volg ons op

Soleila is onderdeel van