Zonnepanelen op stal: Alles over agrarische zonnepanelen

Het leggen van zonnepanelen op een stal biedt agrarische ondernemers de kans om te verduurzamen én te verdienen met hun staldak, welke normaal gesproken onbenut blijft. Maar waar moet u op letten als u zonnepanelen op een agrarisch dak legt? En hoe ziet het proces er in de praktijk uit?


Zonnepanelen op agrarisch dak

Agrarische gebouwen, zoals veestallen of aardappelschuren, bieden vaak veel mogelijkheden voor zonnepanelen. Dit komt onder andere door de vaak grote oppervlakte en de gunstige hellingshoek van deze agrarische daken.

Echter zijn niet alle stallen en schuren direct geschikt voor zonnepanelen.


Is mijn stal geschikt voor zonnepanelen?

Op ongeveer 25% van alle stallen kunnen direct zonnepanelen worden gelegd. Het gaat hier vaak om nieuwe stallen of oudere ligboxstallen, waarbij de spanten meestal niet ver van elkaar vandaan staan. 5% van de stallen is ongeschikt. Bij de rest van de staldaken zijn er aanpassingen nodig.

U hoeft echter niet te vrezen: vaak zijn deze aanpassingen niet heel ingrijpend, en hoeft u deze kosten niet zelf op te hoesten in het geval u kiest voor het verhuren van uw staldak.

Ik heb een asbestdak op mijn stal, wat nu?

Bent u in het bezit van agrarische gebouwen? Dan bestaat de kans dat u een asbestdak heeft. Dit hoeft echter geen probleem te zijn voor het leggen van zonnepanelen.

Door het project ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ kunnen agrarische bedrijven profiteren van de Milieu Investeringsaftrek, oftewel MIA. Deze subsidie voor agrarische zonnepanelen dekt een deel van het investeringsbedrag en komt bovenop de reeds bestaande investeringsaftrek. Hierdoor is het voor boerenbedrijven gunstig om de overstap naar zonnepanelen op hun stal te maken.

Uw staldak verhuren voor zonnepanelen

Zoals aangegeven is het leggen van zonnepanelen op een landbouwstal of -schuur een uitstekende kans om extra inkomen te genereren als agrarisch ondernemer. Daarnaast draagt u bij aan een schonere planeet en een betere toekomst. Eén van de opties om dit te bewerkstelligen is door het verhuren van uw staldak voor zonnepanelen. Dit gaat als volgt in zijn werk:

Soleila installeert de zonnepanelen op uw stal. De investeringen en subsidies die hiervoor nodig zijn, worden door ons vrijgemaakt. Daarnaast zien wij toe op de verzekering, het onderhoud en de monitoring van de stroomopbrengst. Wij streven dus naar het volledig ontzorgen van onze klanten. Op deze manier kunt u zich als agrarisch ondernemer op uw kerntaken blijven focussen.

Voor het beschikbaar stellen van uw staldak ontvangt u van Soleila een jaarlijkse vergoeding. Deze vergoeding kan oplopen tot wel tienduizenden euro’s per jaar. In het geval van agrarische daken kan er vaak een grote dakoppervlakte benut worden, waardoor de opbrengst (zowel in stroom als in geld) hoog ligt.

Benieuwd naar hoeveel u kunt verdienen met zonnepanelen op uw stal? Doe dan de gratis dakscan.

Ook kunt u, indien gewenst, de vergoeding van het gehele traject (vaak 15 tot 25 jaar) in één keer vooraf uitbetaald krijgen. We zien dat agrarische ondernemers in deze onvoorspelbare tijden hier veel baat bij hebben.

Zonnepanelen voor uw stal leasen

Om te profiteren van de voordelen van zonnepanelen op uw stal, kunt u er ook voor kiezen om de zonnepanelen te leasen. U gaat dan een leaseovereenkomst aan met Soleila. Het kan hierbij gaan om operational lease of financial lease.

Bij het leasen van agrarische zonnepanelen ontvangt u een jaarlijkse leasevergoeding, waarvoor u alle opgewekte stroom en groencertificaten terugkrijgt. Ook ontvangt u voor de stroom die uw bedrijf niet gebruikt een terugleververgoeding.

Zelf investeren in agrarische zonnepanelen

Ook kunt u overwegen om zelf zonnepanelen en alles hieromheen te regelen. Echter is dit vanwege de hoge investeringskosten voor de meeste boerenbedrijven geen optie. Dat hier door veel agrarische ondernemers over wordt nagedacht, is zeer begrijpelijk. Er kan namelijk het gevoel ontstaan dat er rendement wordt ‘weggegeven’ als er een derde partij wordt ingeschakeld.

De praktijk leert echter dat het toch tegenvalt om als bedrijf alles zelf te doen. Door verschillende redenen blijven deze projecten vaak al in een vroeg stadium steken. Zo blijkt dat het voor nieuwkomers erg lastig is om de zonnestroominstallatie verzekerd te krijgen, of is niet alle kennis in huis om maximaal van de kansen te profiteren.

Door met een specialist als Soleila samen te werken worden deze obstakels vermijd en kan er bovendien van schaalvoordelen geprofiteerd worden. Bij Soleila dragen we daarnaast ook zelf alle risico’s, waardoor onze agrarische klanten zich op hun corebusiness kunnen focussen.

Wanneer in aanmerking?

Voldoet u aan de onderstaande dingen? Dan is zonnedakpropositie van Soleila zeer interessant voor u.

• Het dakoppervlakte van uw bedrijfsgebouw(en) dient minimaal 3000 m2 te zijn
• Zowel platte als hellende daken zijn geschikt
• Zowel een zuid- als een oost- of west-oriëntatie zijn geschikt

Hierbij kunt u denken aan alle types agrarische bedrijfsgebouwen, zoals stallen, loodsen, schuren, hallen en meer.


Dak wel of niet geschikt?

Of uw agrarisch dak geschikt is voor grootschalig zonnepanelengebruik hangt af van meerdere factoren. Voorafgaande wordt er daarom altijd een dakinspectie op uitgevoerd.

Tijdens de inspectie wordt er onder andere gekeken naar de geschiktheid van de dakconstructie en de dakhuid. Ook komt het isolatiemateriaal aan bod en eventuele bijzonderheden zoals asbest.

Is de staat van het dak niet ideaal of zijn er aanpassingen nodig? Soleila neemt de kosten van een eventuele verbouwing op zich. In de praktijk zien we dat er – ondanks aanpassingen aan het dak – vaak alsnog een winstgevende businesscase kan worden neergezet

Dakscan

Loopt u met het idee om zonnepanelen op uw bedrijfsgebouw(en) te leggen, maar weet u niet zeker of dit verstandig is? Dan kan het handig zijn om een dakscan te laten doen.

Onze gratis dakscan geeft onder andere inzicht in:

  • Of het bedrijfsdak geschikt is voor zonnepanelen
  • Wat de potentiële opbrengsten zijn
  • Of dakhuur, leasen of zelf investeren het beste is voor u
  • Hoe het vervolgtraject van A tot Z eruit zal zien


Bent u hiernaar benieuwd? De dakscan vraagt u hier vrijblijvend aan.

David van Arend
David van Arend - Solarspecialist

Aan de slag met agrarische zonnepanelen?

David van Arend kan u alles vertellen over zonnepanelen op staldaken. Vragen? Neem dan gerust contact met hem op.

Het hele proces in beeld

Kies je voor het leggen van zonnepanelen op je agrarische dak(en), dan zijn er een aantal stappen te bewandelen. Klik op de stappen voor een volledige ‘tour’.