Subsidie zonnepanelen voor bedrijven

Er bestaan verschillende subsidies op zonnepanelen voor bedrijven. Nadat het stroomnet in kaart gebracht is, zal er gekeken worden op welke van deze subsidies uw bedrijf recht heeft. De meest bekende subsidie voor zonnepanelen voor bedrijven is de SDE++ subsidie, maar dat is zeker niet de enige.


Subsidie zonnepanelen op bedrijfspand

Nederland kent verschillende subsidies voor het opwekken van duurzame energie. In het geval van zonneprojecten voor bedrijfspanden hebben we altijd te maken met de SDE-subsidie. 

Tot het voorjaar 2020 was daar de SDE+ subsidie, oftewel Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Deze stimuleerde grootschalige productie van duurzame energie via een exploitatiesubsidie. 

Op dit moment hebben we te maken met de SDE++ subsidie, Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie. Deze richt zich niet meer op de productie maar op de reductie van CO2. Over deze subsidie hieronder meer.


Fiscale aftrekposten voor zakelijke zonnepanelen

Naast subsidies voor zonnepanelen zijn er voor bedrijven ook andere fiscale voordelen.

Voor een dakrenovatie met een witte daklaag ontvang je bijvoorbeeld EIA, de energie-investeringsaftrek voor ondernemers. Ook zijn er voor bedrijven in sommige gemeenten subsidies beschikbaar voor het verwijderen van een asbestdak.

Afhankelijk van het project kijken wij voor onze klanten welke subsidies en fiscale maatregelen aantrekkelijk en mogelijk zijn voor uw bedrijf.

Een geslaagde subsidieaanvraag voor bedrijven

Soleila weet welke weg er bewandeld moet worden om als bedrijf succesvol een subsidie voor zonnepanelen aan te vragen. Hieronder gaan we dieper in op de SDE++ subsidie, welke een belangrijke rol speelt bij het investeren in zakelijke zonnepanelen.

SDE++ subsidie voor zonnepanelen

In de nieuwe SDE++ subsidie gaat het dus om CO2-reductie en minder om de opwek van energie. De positionering van zonnepanelen in de lijst van duurzame technieken die in aanmerking komen voor subsidie is ongeveer halverwege.

In de subsidie wordt er gekeken naar een reductie op 15 jaar. Vanuit de branche zijn we het daar dan ook niet mee eens: in het geval van zonne-energie gaan de panelen zeker 25 jaar mee. Er wordt momenteel gelobbyd om iets anders naar zonne-energie te kijken.

Op dit moment is er nog steeds behoefte aan subsidie om een bedrijfsmatig zonnepanelen-project rendabel te maken. Zonder de subsidies hebben deze projecten vaak nog geen positieve businesscase.

De SDE-subsidie is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de hoogte van de subsidie afhangt van de hoeveelheid opgewekte groene energie. De SDE-subsidieregeling vergoedt het verschil tussen de marktprijs van de geleverde energie en de kostprijs van de groene energie, daar fossiele energie nu vaak nog duurder is dan groene energie.

SDE++ subsidie aanvragen voor zonnepanelen

Voor bedrijven kan een aanvraag van een SDE-subsidie voor zonnepanelen vrij complex zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar haalbaarheidsstudies en financieringsruimte: je moet kunnen aantonen dat je bedrijf de zonnepanelen ook kan financieren.

Om in aanmerking te komen voor de SDE-subsidie voor zonnepanelen (of andere duurzame energiebronnen) moet men zich inschrijven tijdens openstellingsrondes van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In deze openstellingsrondes kan er ingeschreven worden op een bepaalde hoogte van de SDE-subsidie.

Bij elke openstellingsronde wordt de hoogte van de SDE-subsidie verlaagd, oftewel er is minder subsidie beschikbaar. De subsidie wordt ingediend via de website van de RVO. Na indienen worden de aanvragen voor de SDE-subsidie door de RVO beoordeeld. Zij checken of de aanvraag volledig en correct is, en kijken naar het totale beschikbar SDE-subsidiebudget.

Staan alle lichten op groen, dan wordt de SDE-subsidie toegekend aan je bedrijf. Maximaal 13 weken na indienen van de SDE-subsidieaanvraag geeft de RVO reactie.

Wij zullen een subsidieaanvraag voor zonnepanelen en de bijbehorende documenten kosteloos indienen. De toegekende subsidie zal door Soleila worden gebruikt om een deel van het project mee te financieren.

Na het toekennen van de SDE++ subsidie heeft de ontwikkelaar een maximale tijd om de zonne-installatie te realiseren. Voor daken onder 1 megawatt is dit 1,5 jaar tot realisatie. Voor daken met een vermogen van meer dan 1 megawatt bedraagt deze periode 3 jaar.

David van Arend
David van Arend - Solarspecialist

Vragen over subsidies voor bedrijven? Of hulp nodig met het aanvragen hiervan?

David van Arend kan u alles vertellen over subsidies voor zakelijke zonnepanelen. Neem gerust contact met hem op.

Het hele proces in beeld

De subsidieaanvraag is de derde stap bij het ontwikkelen van een zonnedak voor bedrijven. Via de iconen hieronder leer je meer over de andere stappen.

Zonnedak analyse voor bedrijfspanden

Hoeveel is jouw dak waard?

Bereken het gratis en leer hoeveel je kunt besparen met zonnepanelen op jouw bedrijfsdak.