Soleila voor jou

Introductie

Ook zonder grond of enorm dakoppervlak kan jij bijdragen en participeren in de missie van Soleila. Onze zonnedaken en zonneparken gaan namelijk verder dan alleen rijen met zonnepanelen. Wij koesteren de omgeving en betrekken omwonenden, lokale bestuurders en energiecoöperaties bij onze processen.

Bij de realisatie van een zonnepark, werken wij samen met de omwonenden om ervoor te zorgen dat iedereen hier voordeel uit haalt. Woon je naast een van onze zonneparken? Dan is de kans groot dat je mee kan dingen naar gratis stroom. Woon je iets verder weg? Dan krijg je de kans om zonnepanelen in te kopen voor de inkoopprijs. En doordat wij rechtstreeks bij de fabriekant inkopen, is die prijs veel lager dan je anders zou betalen.

Hoe groter een zonnepark, hoe meer wij kunnen doen voor de maatschappelijke uitdagingen, zoals dubbel landgebruik. Wij bekijken graag de mogelijkheden om kippen, varkens of schapen te houden onder de zonnepanelen. Bij een kleiner park kunt u denken aan oplaadpunten voor elektrische fietsen en informatieborden die mensen bewust maken van de uitdagingen van de energietransitie. Bij zeer grote parken kunt u denken aan een waterstof tankstation en/of een interactief informatiecentrum. Elk formaat zonnepark draagt bij aan een duurzamere wereld voor onszelf en voor onze kinderen.

Dakeigenaren: maak van je dak een zonnedak!

Previous
Next

Soleila kan jou helpen om duurzaam te ondernemen én om extra rendement te halen uit het beschikbaar stellen van jouw dakoppervlak voor het plaatsen van zonnepanelen. Hoe? Wij huren jouw dak of zorgen met onze daklease oplossing voor een flink lagere energierekening. Jij geniet van vele voordelen:

 • 16 – 30 jaar huurinkomsten of een fors lagere energierekening bij daklease;
 • Bij dakhuur de mogelijkheid om de dakhuur-inkomsten over de gehele looptijd ineens vooruit betaald te krijgen (netto contant);
 • Waardestijging van het vastgoed;
 • Een betere energielabel voor je vastgoed;
 • 100% groene stroom
 • Volledige ontzorging van A -Z

Welke daken zijn geschikt?

Om in aanmerking te komen voor Soleila’s zonnedak propositie zijn één of meerdere daken met een minimaal dakoppervlakte van 3.000 m2 benodigd. Platte daken zijn uiteraard zeer geschikt, maar ook hellende daken, zoals we die in de agrarische sector vaak zien, bieden een goede basis voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze daken mogen zowel zuid-, als oost/west georiënteerd zijn.

Hoe werkt dakhuur?

 • Bij Soleila ontzorgen we jou volledig. Wij verzorgen niet alleen de inspectie van het dak en controleren de netaansluiting, wij nemen ook de financiering voor onze rekening, regelen de installatie van de zonnepanelen, monitoren het proces, houden garanties in de gaten en zien toe op het onderhoud.
 • Je ontvangt een jaarlijkse vergoeding van ons voor het ter beschikking stellen van jouw dak. Dit bedrag kan bij grote daken oplopen tot tienduizenden euro’s per jaar. Hier hoef je niets voor te doen. Je hebt namelijk geen investeringskosten en geniet daardoor direct van extra inkomsten. Met deze extra inkomsten heb je meer kredietruimte voor je kernactiviteiten. 
 • Bij Soleila’s dakhuur propositie heb je naast jaarlijkse huurinkomsten de mogelijkheid om de huurinkomsten over de gehele looptijd ineens vooruitbetaald te krijgen bij aanvang van de bouw van het zonnedak (netto contant gemaakt). Hierdoor kun je ineens over een vrij besteedbaar stuk liquiditeit beschikken.  

Hoe werkt daklease?

 • Bij Soleila ontzorgen we jou volledig. Wij verzorgen niet alleen de inspectie van het dak en controleren de netaansluiting, wij nemen ook de financiering voor onze rekening, regelen de installatie van de zonnepanelen, monitoren het proces, houden garanties in de gaten en zien toe op het onderhoud.
 • Je betaalt een vaste, jaarlijkse leasevergoeding aan Soleila  gedurende de looptijd. Alle opgewekte stroom en groencertificaten zijn voor jou, waardoor je een forse besparing op je elektra inkoop bij direct verbruik realiseert. De opgewekte zonnestroom die niet direct verbruikt wordt, gaat terug naar het net en  hiervoor ontvang je een terugleververgoeding van de energieleverancier.

Meer weten?

Neem contact met ons op of laat direct een gratis quickscan dak uitvoeren: 

Grondeigenaren: verhuur je grond voor een zonnepark!

r
Previous
Next

Door land wat geschikt is voor een zonnepark aan Soleila te verhuren, kun je als grondeigenaar een bijdrage leveren aan een schonere toekomst. Tegelijkertijd haal je een beter rendement uit je grond. Voor een zonnepark op land is een omgevingsvergunning nodig. Met het aanvragen van zo’n vergunning heeft Soleila veel ervaring. De voordelen van een zonnepark op jouw grond:

 • 25 + 5 jaar gegarandeerde huurinkomsten
 • Je zonnepark levert een substantiële bijdrage aan de CO2-reductie
 • 100% groene stroom

Welke stukken grond zijn geschikt voor een zonnepark?

Om in aanmerking te komen voor de grondhuur propositie van Soleila, is een stuk grond met een minimale oppervlakte van 8 hectare benodigd. Hoe groter de oppervlakte, hoe meer we ermee kunnen doen. Het is (beperkt) mogelijk om onder de zonnepanelen vee zoals kippen, schapen en eenden te houden.

Hoe werkt grondhuur voor een zonnepark?

Het proces van de totstandkoming van een zonnepark kent de volgende stappen:

 • Wij voeren na het eerste contact een quickscan uit waarin wij de geschiktheid van jouw land voor een zonnepark bekijken. We kijken hierbij o.a. naar ligging, grootte, gemeentelijk en provinciaal beleid en de mogelijkheid van een netaansluiting.
 • Bij gebleken geschiktheid krijg jij van ons een financieel aanbod.
 • Als je ons aanbod accepteert, verzorgen wij de vergunning- en de SDE+ subsidie aanvraag, de financiering, de inkoop, en de verzekering.
 • Zodra wordt aangevangen met de installatie van het park, ontvang je een jaarlijkse vergoeding voor het ter beschikking stellen van je land. Soleila verzorgt de installatie van de panelen, de garanties, het onderhoud en de monitoring.
 • Na de gebruiksfase wordt de installatie door ons verwijderd, we leveren het land weer ‘schoon’ op.

Meer weten?

Neem contact met ons op of laat direct een gratis quickscan grond uitvoeren: 

Energiecoöperaties

Door zonneparken creëren we een betere wereld en behalen we nog rendement ook. Lokale energiecoöperatie spelen hierop in, en zijn dan ook onze natuurlijke partners..

Met onze zonneparken kunnen energiecoöperaties lokaal opgewekte, duurzame energie aanbieden aan leden. Jij als energiecoöperatie profiteert dan mee van onze inkoopvoordelen. Jouw leden kunnen bijvoorbeeld zonnepanelen in ons zonnepark tegen inkoopprijs inkopen. Leuk, goed, en voordelig!

Overheden

Het Klimaatakkoord stelt ten doel om in 2030 de uitstoot van CO₂ te halveren ten opzichte van 1990.

Decentrale overheden hebben een belangrijke rol bij het stimuleren en mogelijk maken van de opwek van duurzame energie. Soleila kan een gemeente hierbij helpen. Voor Soleila draait het hierbij om het creëren van draagvlak onder de lokale bewoners. Wij willen bewoners in de gemeente laten participeren in dit proces. Want door mee te doen aan duurzame energie projecten neemt hun bewustwording en kennis toe, zodat zij zelf bewuster gaan leven en/of nieuwe mogelijkheden zoeken om nog meer bij te kunnen dragen.