Zonnepark Stroe

Locatie:
Stroe
Status:
Bouwfase
Soort:
Zonnepark
Zonnepark Stroe

Soleila ontwikkelt zonnepark ten noorden van Stroe met ecologische en landschappelijke inpassing volgens de ‘Barneveldse Zonneladder’.

Het gaat om een zonnepark van 1,84 hectare aan de Wulpenweg-Stroeërschoolweg. Het park gaat zo’n 2.300.000 kWh opwekken wat gelijk staat aan het stroomverbruik voor 550 huishoudens.

Dit project is een unieke samenwerking tussen de perceeleigenaar, Gemeente Barneveld en Soleila. Binnen 1 jaar ontvangst SDE++ beschikking is dit park al gerealiseerd en de omgevingsvergunning is verkregen zonder ook maar één bezwaar.

De ‘Barneveldse Zonneladder’ is een document met randvoorwaarden waaraan het park moeten voldoen. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de effecten op de omgeving en de natuur, er moet sprake zijn van meervoudig ruimtegebruik, inpassing in het landschap en versterking van de ecologie. Klik hier voor meer informatie over de ruimtelijke inpassing.

De bouw is begonnen in Q2 van 2022 en zal naar verwachting in Q3 opgeleverd worden.

Contact

Soleila B.V.
Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
T. 050 211 38 91
contact@soleila.nl

Volg ons op

Soleila is onderdeel van