Zonnepark Stroe

Zonnepark Stroe

Soleila ontwikkelt zonnepark ten noorden van Stroe met ecologische en landschappelijke inpassing volgens de ‘Barneveldse Zonneladder’.

Het gaat om een zonnepark van 1,84 hectare aan de Wulpenweg-Stroeërschoolweg. Het park gaat zo’n 2.300.000 kWh opwekken wat gelijk staat aan het stroomverbruik voor 550 huishoudens.

De ‘Barneveldse Zonneladder’ is een document met randvoorwaarden waaraan het park moeten voldoen. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de effecten op de omgeving en de natuur, er moet sprake zijn van meervoudig ruimtegebruik, inpassing in het landschap en versterking van de ecologie. Klik hier voor meer informatie over de ruimtelijke inpassing.