Ontwerpvergunning Stroe gepubliceerd

Ontwerpvergunning Stroe gepubliceerd

Ten noorden van Stroe ontwikkelen wij een zonnepark met ecologische en landschappelijk inpassing. Hier is een ontwerpvergunning voor ingediend deze is vorige week gepubliceerd door de gemeente Barneveld.
Het gaat om een zonnepark van 1,84 hectare aan de Wulpenweg-Stroeërschoolweg. Het park gaat zo’n 2.300.000 kWh opwekken wat gelijk staat aan het stroomverbruik voor 550 huishoudens.

Het plan voldoet aan de randvoorwaarden die gesteld zijn in de Barneveldse Zonneladder. In het ontwerpplan is rekening gehouden met een goede inpassing in het landschap en versterking van de lokale ecologie.

Daarnaast houdt het rekening met de omgeving en is er sprake van meervoudig ruimtegebruik. In samenwerking met de Rijkszaadeest worden diverse kruidenmengsels onder en om het zonnepark gezaaid.

Wil je meer weten over het project en de ruimtelijke inpassing, klik dan hier!

Meer nieuws:

Ten noorden van Stroe ontwikkelen wij een zonnepark met ecologische en landschappelijk inpassing. De ontwerpvergunning hiervoor is vorige week gepubliceerd door de gemeente Barneveld.
Zonnepanelen op landbouwgrond
Een zonnepark op landbouwgrond? Boerenzoon en solarspecialist Twan Moerkerk kent beide kanten van het verhaal.
Zonnepanelen op dak bedrijf
David van Arend schreef een blog waarom vastgoedeigenaren nu solar op hun dak moeten leggen. Lees de hele blog van David hier!
Maak kennis met Soleila's nieuwste medewerker: Yoran Wallinga.
Bij de gemeente Barneveld zijn negen plannen binnengekomen voor zonneparken, één daarvan is het geplande zonnepark van Soleila ten noorden van Stroe.
Artikel Solar Magazine
Interview van Sieger Dijkstra en Elwin Ter Horst door Solar Magazine voor de mei editie van hun magazine.

Zonnepanelen bedrijfsdak

Hoeveel is jouw dak waard?

Bereken het gratis en leer hoeveel je kunt besparen met jouw dak.