Welke netaansluiting is voor mijn zonnedak toekomstbestendig?

Welke netaansluiting is voor mijn zonnedak toekomstbestendig?

Overweeg je om je bedrijfsdak te gebruiken voor het opwekken van zonne-energie? Dan wil je er natuurlijk ook van verzekerd zijn dat je de opgewekte stroom aan het elektriciteitsnet kunt gaan leveren. Iets dat vandaag de dag niet altijd meer vanzelfsprekend is. Steeds vaker moeten netbeheerders nieuwe toetreders (tijdelijk) weigeren omdat het stroomnet vol is. Kun je straks je zonnestroom nog wel kwijt?

Hebben nieuwe zonnedakontwikkelaars een probleem?

Gerke Schaap is technical support expert bij Solarfields, het moederbedrijf van Soleila. “Het wordt voor de netbeheerders wel lastiger om de stijgende vraag naar en aanbod van elektriciteit te managen. Maar aan oplossingen wordt ook hard gewerkt. In de nieuwe SDE-subsidieronde, Stimulering Duurzame Energieproductie, van dit jaar geldt een nieuwe regel. Je mag voor maximaal 50% van het op te wekken vermogen een aansluiting aanvragen, om de schaarse netcapaciteit beter te benutten.”

Is dat erg?

“Meestal niet, want de piekmomenten haal je bijna nooit. In de winter haal je die hoogste productie sowieso niet. Alleen in het voorjaar en de zomer zul je op sommige middagen niet al je opgewekte vermogen het net op kunnen krijgen. Dat heeft overigens als voordeel dat er meer ruimte beschikbaar is voor nieuwe zonnedak-initiatieven.”

Heeft dit gevolgen voor de businesscase?

“Het opwekverlies op piekmomenten is in te calculeren. Aan de andere kant, als je maar 50% van je capaciteit op het net kunt krijgen, heb je waarschijnlijk een minder zware aansluiting nodig. Dat is goedkoper want de kosten voor een aansluiting lopen trapsgewijs op. Dit kan een stimulans zijn om meer van de opgewekte energie zelf te gaan verbruiken. Of om deze eerst op te slaan in batterijen. Dan kun je immers ook geen energie verliezen. En dan kan die 50% gewoon voldoende zijn.”

Wat komt er kijken om een park aan te sluiten op het net?

“Om een rendabele businesscase op te kunnen zetten, gebruik je meestal de SDE-subsidie van de overheid. Hiermee krijg je 15 jaar lang een gegarandeerde energieprijs voor de geleverde kilowatturen. Daarvoor heb je een transportindicatie nodig. Een verklaring van de netbeheerder dat er, op het moment dat je het zonnedak in gebruik wilt nemen, voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet wordt verwacht.

Daarna begint de ontwikkeling van je zonnedak. Het doorlopen van de verschillende fases van planning, via aanleg tot ingebruikneming duurt minimaal twee jaar. Ergens gedurende dat proces ga je de definitieve aansluiting aanvragen bij netbeheerders als Enexis, Liander of Stedin. Dan speelt de vraag of de netcapaciteit er daadwerkelijk is. Mogelijk kom je eerst op een wachtlijst terecht.”

Moeten we dealen met een vol of bijna vol stroomnet?

“De situatie nu en die in de toekomst zijn twee verschillende. Het ontwikkelen van een zonnedak kost nu eenmaal een paar jaar. Dan kunnen de huidige problemen wel weer grotendeels opgelost kan zijn. Naast het simpelweg uitbreiden van het elektriciteitsnet met extra kabels, wat veel tijd en middelen kost, wordt er ook gekeken naar manieren om het bestaande net slimmer te gebruiken.

Voorbeelden zijn nieuwe kanalen waarop netbeheerders bij marktpartijen kunnen vragen om hun vraag of aanbod van elektriciteit aan te passen, om op piekmomenten overbelasting te voorkomen. Dat noemen we congestiemanagement. Ook de komst van ‘flexibele assets’, zoals batterijen en electrolysers, kunnen hier bij helpen. Dit gaat allemaal schelen waardoor de situatie er over enkele jaren weer heel anders uit zal zien. Het is dus zeker niet nodig om nu af te zien van het ontwikkelen van een nieuw zonnedak.”

Contact

Soleila B.V.
Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
T. 050 211 38 91
contact@soleila.nl

Volg ons op

Soleila is onderdeel van