Kan ik nog wel een zonnedak realiseren nu het stroomnet overvol is?

Kan ik nog wel een zonnedak realiseren nu het stroomnet overvol is?

Regelmatig lees je berichten dat de capaciteit van ons stroomnet tegen de grenzen aanloopt. Het realiseren van nieuwe aansluitingen op het net is in sommige regio’s al – tijdelijk – niet meer mogelijk. Het woord netcongestie valt daarbij steeds vaker.

Is het op dit moment eigenlijk nog wel zinvol om te gaan investeren in duurzame stroom van zonnepanelen op het eigen dak? Ook als je al SDE-subsidie hebt gekregen? Soleila realiseert per jaar vele zonnestroomprojecten en beantwoordt enkele belangrijke vragen op dit gebied.

Wat is netcongestie?

Eenvoudig gezegd; een tekort aan netcapaciteit. Dat geldt zowel voor het aanleveren van zelf opgewekte elektriciteit aan het net als voor de van afname van stroom, bijvoorbeeld wanneer een nieuw bedrijf een netaansluiting nodig heeft om open te kunnen gaan. Deze congestie breidt zich als een olievlek uit over het land en geldt voor steeds meer regio’s. We kunnen dus niet meer zoals we altijd gewend waren overal ‘gewoon’ stroom afnemen of aanleveren. Dat heeft gevolgen voor de transitieversnelling maar dus ook voor de groei van onze economie.

Moet je daarom wachten met zonnepanelen aanschaffen?

Zeker niet, want er zijn ook prima oplossingen voorhanden zoals;

 • Zelf gebruiken
  • Wanneer je de zelf opgewekte elektriciteit niet op het stroomnet kwijt kunt, is het direct aanwenden voor eigen gebruik natuurlijk een mooi alternatief. Als je stroombehoefte en je eigen opwekcapaciteit ongeveer samenvallen, heb je niet zoveel met het landelijke stroomnet te maken.
 • Batterij aanschaffen
  • Vaak is er geen sprake van een volledige overlap. Tijdens het weekend of in de vakantietijd wil je de opgewekte stroom die je niet nodig hebt toch liever kwijt op het net. Je kunt daarvoor een batterij aanschaffen waarin je de overtollige stroom kunt opslaan. Wanneer je zelf onvoldoende stroom kunt opwekken om de eigen behoefte te dekken, gebruik je deze voorraad.
  • Je kunt de aanschafkosten van een batterij trouwens op meerdere manieren terugverdienen. Dan kan door de eerder goedkoop opgewekte en opgeslagen stroom later weer duurder te verkopen. Je kunt ook een zogenoemde onbalansvergoeding te krijgen van netbeheerder TenneT. Die krijg je als jij je overcapaciteit kunt inzetten wanneer de vraag naar stroom groot is.
 • Aftoppen
  • Je kunt overtollige stroom ook aftoppen. Die gaat dan verloren. Dat is natuurlijk niet ideaal maar het kan wel een tijdelijke oplossing zijn totdat de netcongestie weer is verminderd. Je kunt dan toch door met je zonneproject.
 • Leveren aan de buren
  • Je kunt ook nagaan of bedrijven in de nabije omgeving een energievraag hebben die op jouw opwekprofiel past. Soleila legt daarvoor een rechtstreekse kabel aan tussen de opwekkende en de ontvangende partij. Daar komt geen netbeheerder aan te pas. Dan kun je deze buurman blij maken met jouw energie. Die kan dan ook makkelijker aan de gewenste CO2-standaarden voldoen.
 • Threepartycontract
  • Wanneer je stroom aan de buren gaat leveren, stellen wij een threeparty-contract op waarmee we dat regelen. De stroomafnemer gaat een leasecontract met ons aan als eigenaar van de stroom. De eigenaar van het dak krijgt een mooie dakhuurvergoeding van ons en verduurzaamt hiermee zijn pand.

Blijven de energieprijzen zo hoog?

De verwachting is dat de stroomprijzen voor een langere periode hoog zullen blijven. Een terugkeer naar het niveau van enkele jaren geleden zit er voorlopig niet in. Ook omdat de duurzame energietransitie veel geld kost. Vanwege die huidige, zeer hoge energieprijzen is het wel veel interessanter geworden om juist nu te onderzoeken of je een rendabel zonnedak kunt realiseren.

Alle bovenstaande zaken moet je immers meenemen in de berekening van de totale kosten/batenanalyse van je zonnestroomproject. Uiteraard kan Soleila je daarbij optimaal begeleiden. Neem dus vandaag nog vrijblijvend contact met ons op. Samen bekijken we dan alle duurzame mogelijkheden voor jouw dak.

Contact

Soleila B.V.
Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
T. 050 211 38 91
contact@soleila.nl

Volg ons op

Soleila is onderdeel van