Groen licht voor zonnepark Stroe

Groen licht voor zonnepark Stroe

Onlangs heeft de gemeente Barneveld groen licht gegeven voor de ontwikkeling van een zonnepark van Soleila ten noorden van Stroe. Inmiddels heeft Soleila de vergunning aangevraagd.

Het gaat om een zonnepark van 1,84 hectare aan de Wulpenweg-Stroeërschoolweg. Het park gaat zo’n 2.300.000 kWh opwekken wat gelijk staat aan het stroomverbruik voor 550 huishoudens. Het zonnepark wordt gerealiseerd volgens de richtlijnen van de ‘Barneveldse Zonneladder’. Zo wordt er rekening gehouden met de effecten op de omgeving en de natuur. Er is sprake van meervoudig ruimtegebruik, een goede inpassing in het landschap en versterking van de lokale ecologie. Er is daartoe gekozen voor een begroeid hekwerk, een elzen singel, besdragende struiken die de overlast van de eikenprocessierups verminderen.

Verder worden in samenwerking met de Rijkszaadeest diverse kruidenmengsels onder en om het zonnepark gezaaid. Deze kruidenmengsels worden jaarlijks door de vrijwilligers van de Rijkszaadeest geoogst, gesorteerd, verpakt en verkocht. Zo wordt een oude, bijna uitgestorven lokale traditie nieuw leven ingeblazen.

Contact

Soleila B.V.
Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
T. 050 211 38 91
contact@soleila.nl

Volg ons op

Soleila is onderdeel van