FAQ: Hoe lang duurt het om een zonnedak te plaatsen?

FAQ: Hoe lang duurt het om een zonnedak te plaatsen?

Van je eerste voornemen om zonnepanelen te laten installeren op je bedrijfsdak tot aan de daadwerkelijke realisatie doorloop je een traject waarbij veel partijen zijn betrokken. Lennart Meertens is projectmanager bij zonnedakspecialist Soleila, dat dit hele proces voor de klant kan begeleiden. Hij vertelt over de stappen die daarbij worden gevolgd.

Wat is de eerste stap?

“Dat is een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor de SDE++ subsidieregeling van de Rijksoverheid. Die verplicht je nog tot niets, maar heb je wel nodig om de businesscase van je zonnepark rond te kunnen krijgen. Dit jaar is deze regeling nog opengesteld tot oktober. Daarna duurt het ongeveer 13 weken voordat je bericht krijgt of de subsidie wordt toegekend. Als dat het geval is, kan het traject pas echt gaan lopen. Voor daken van minder dan één megawatt heb je dan twee jaar en voor grotere daken drie jaar de tijd om je zonnedak daadwerkelijk te realiseren.”

Wat als de subsidieaanvraag wordt toegekend?

“We gaan dan eerst met de klant in gesprek om een intentieovereenkomst te kunnen afsluiten om samen het zonnedak te gaan ontwikkelen. De stroomprijzen liggen behoorlijk hoger dan een jaar geleden. We merken dan ook dat klanten het steeds aantrekkelijker vinden om een zonnedak echt te gaan realiseren.

Dan gaan we diverse technische onderzoeken uitvoeren. We bekijken welke mogelijkheden er zijn om op het stroomnet te gaan terugleveren. We checken ook of het dak sterk genoeg is. Dat moet immers het extra gewicht van de zonnepanelen kunnen dragen.

Bij het dakhuidonderzoek bekijken we in welke staat de dakbedekking is. Als het om een plat dak gaat, dan wordt ook het afschot berekend. Afschot is de verzameling van maatregelen dat voorkomt dat er water op platte oppervlakken blijft staan. Dat is weer belangrijk voor de constructeur.”

Zijn er nog andere partijen bij betrokken?

“We zoeken contact met de opstalverzekeraar en met de financier die een hypotheek heeft verstrekt voor het pand. Om grip te houden op de dakinstallatie willen wij een recht van opstal vestigen, iets waarvoor de hypotheekhouder toestemming moet geven. Soms hebben we te maken met erfpacht, in dat geval moeten we toestemming krijgen van de erfpachter.”

En als alle partijen akkoord zijn?

“Dan kunnen we gaan bouwen. De bouwplanning stemmen we altijd af met de pandgebruiker. Het belangrijkste voor ons is dat er geen verstoring van eventuele bedrijfsactiviteiten plaatsvindt. Wij besteden de bouw vaak uit aan een externe installateur. Die garandeert ook de stroomopbrengst en levert de zonnepanelen, (die kan Soleila trouwens nu zelf ook leveren) de omvormer en de mankracht. De bouwduur varieert van vier weken tot aan enkele maanden, afhankelijk van de dakgrootte.

Daarnaast is er een trafostation nodig. Een zonnepaneel levert namelijk gelijkstroom. Een omvormer zet het om in wisselstroom, maar dat is nog steeds laagspanning. Om stroom terug te kunnen leveren op het net, moet het worden opgewaardeerd van laag- naar middenspanning en daar is de trafo voor.

Uiteindelijk moet de netaansluiting gerealiseerd zijn vanaf het moment dat de installatie gereed is. Dan kan de opgewekte stroom ook daadwerkelijk aan het stroomnet geleverd worden of voor eigen gebruik worden ingezet. Die aansluiting wordt verzorgd door de netbeheerder van de desbetreffende locatie zoals Enexis of Liander.“

Wat is, samengevat, de rol van Soleila?

“Wij kunnen de subsidieaanvraag verzorgen en begeleiden het hele proces zodat er daadwerkelijk een zonnedakproject tot stand komt, nadat de klant zijn handtekening heeft gezet. Daarvoor onderhouden wij met alle betrokken partijen doorlopend contact.”

Meer weten over het ontwikkelen van een zonnedak of zonnepark op jouw dak of grond? Soleila heeft alle kennis in huis.

Contact

Soleila B.V.
Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
T. 050 211 38 91
contact@soleila.nl

Volg ons op

Soleila is onderdeel van