Hoe gaat Soleila om met beperkte netcapaciteit?

Hoe gaat Soleila om met beperkte netcapaciteit?

De laatste tijd wordt er in het nieuws vaak gesproken over de beperkte capaciteit van netbeheerders waardoor zonneparken/-daken niet altijd op het elektriciteitsnet aangesloten kunnen worden. Soleila loopt soms ook tegen dit probleem aan, maar de gevolgen hiervan zijn beperkt.

We doen ons best ervoor te zorgen dat we niet tegen problemen aanlopen op plekken waar we willen investeren in zonnepanelen. Daarom is het in kaart brengen van de netwerkcapaciteit standaard onderdeel van ons siteselectieproces. Soleila heeft een goede relatie met netbeheerders. Zij kunnen ons voorzien van alle benodigde informatie.

In een aantal gevallen komt het voor dat we niet direct aan kunnen sluiten op het stroomnet. Als dit gebeurt, lukt het regelmatig nog wel om binnen 1 tot 2 jaar na toekenning van de subsidie voor zonne-energie alsnog aan te sluiten op het net. De overheid geeft ons 3 jaar om dit te doen. Hierdoor kunnen zelfs in deze gevallen de plannen vaak alsnog doorgaan.

In ieder geval controleren we altijd van tevoren wat de stand van zaken is met betrekking tot de capaciteit en doen we geen grote investeringen zolang er niet vast staat dat er aangesloten kan worden op het energienet. Zo kunnen we dit issue goed managen.

Contact

Soleila B.V.
Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
T. 050 211 38 91
contact@soleila.nl

Volg ons op

Soleila is onderdeel van