Soleila in een nieuw jasje!

Soleila in een nieuw jasje!

Soleila in een nieuw jasje! Samen met het strategische designbureau Concept7 uit Groningen hebben wij de afgelopen maanden een nieuwe huisstijl en website ontwikkeld. Wij zijn trots om dit met jullie te kunnen delen.

Het nieuwe beeldmerk van Soleila is opgebouwd uit een blauw vlak, het zonnepaneel. Het gele rondje staat
voor de zon. Tezamen met de overige iconen, onze linkjes met onze nieuwe partner en eigenaar Solarfields gaan wij komende jaren onze ambities verder vorm geven.

Met de nieuwe website kunnen wij onze projecten beter tonen. Wij zijn trots op wat we al gerealiseerd hebben en kijken uit naar de vele samenwerkingen en projecten waar we nu aan werken. Houd onze website in de gaten, in de komende weken tonen we meer beelden, informatie over de projecten en nieuw gerealiseerd projecten.

Eind 2021 heeft Solarfields Soleila overgenomen. Met deze samenwerking en onze nieuwe huisstijl kijken wij vol enthousiasme naar de toekomst waarin we met een verbindende en innovatieve insteek projecten willen realiseren en zo de energietransitie te versnellen. Soleila heeft ontzettend veel kennis opgedaan in het realiseren van dakgebonden installaties. Daken die eerder niet geschikt bleken te zijn krijgen wij toch gerealiseerd. Wilt u ook uw steentje bijdragen aan de energietransitie? Heeft een mogelijk geschikt bedrijfspand en wilt u aan de slag? Laat uw contactgegevens achter op bij ‘Contact’.

Contact

Soleila B.V.
Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
T. 050 211 38 91
contact@soleila.nl

Volg ons op

Soleila is onderdeel van