Netaansluiting zonnepanelen

Na de dakinspectie volgt de controle op de netaansluiting van de zonnepanelen. Voordat er zonnepanelen op een bedrijfspand geplaatst kunnen worden moet het duidelijk zijn wat de capaciteit van het elektriciteitsnet is.
Dit is om overbelasting op het net te voorkomen.


Zonnepanelen en netcapaciteit

Voor de meeste grootschalige zonnestroom-installaties is er ‘teruglevercapaciteit’ benodigd. Wanneer de zonnepanelen meer energie opwekken dan het bedrijf verbruikt, gaat de overproductie terug het stroomnet op.

Inmiddels zijn er in Nederland al een aantal gebieden waar deze teruglevercapaciteit niet meer toereikend is. Deze gebieden worden ook wel congestiegebieden genoemd.

Soleila zal voorafgaand aan een eerste kennismaking al kennis inwinnen aangaande de situatie in uw regio.


Netaansluiting zonnepanelen

Op het moment dat we geen capaciteit meer kunnen krijgen, maar er al wel een SDE+(+) subsidie aangevraagd of toegekend is, gaan we met de netbeheerder om tafel.

Mocht blijken dat er geen mogelijkheden meer zijn, dan zullen we een plekje innemen op de reservelijst. In de praktijk zien we dat netbeheerders hun best doen en we ondanks dit vaak eerder aan de beurt zijn dan verwacht.

Het is dus nodig om in een vroeg stadium de kans van het project te onderzoeken door middel van een controle van de netaansluiting: kan het stroomnet de zonnepanelen aan?

Op basis van de ‘ruimte’ op het net kijken we welke subsidieaanvragen er mogelijk zijn.

De juiste aansluiting

Een zonne-installatie aansluiten op het stroomnet hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar er bestaan verschillende scenario’s. Soleila heeft veel ervaring met netaansluitingen en zorgt ervoor dat u niet in het duister tast.

Onvoldoende netcapaciteit voor zonnepanelen?

Als er genoeg eigen verbruik aanwezig is dan kan in veel gevallen een project gewoon doorgaan, ook als er geen capaciteit op het net is. Dit omdat de stroom gelijk wordt verbruikt en er geen teruglevering is.

Als de klant de geproduceerde stroom niet geheel verbruikt en netbeheerders geen capaciteit kunnen creëren, kijken we naar een andere oplossing. In de omgeving kijken we of er een grootverbruiker is, een ander bedrijf, om de stroom rechtstreeks aan te leveren.

In de toekomst zal energieopslag hierin ook steeds meer een rol gaan spelen. Er zijn veel ontwikkelingen gaande met batterijen en waterstof. Soleila zit bovenop de ontwikkelingen en wij houden nauwlettend in de gaten wanneer het rendabel wordt om dit mee te nemen in de businesscase.

Controle huidige netaansluiting

Ook controleren wij de huidige netaansluiting. In sommige gevallen moeten we deze aanpassen of verzwaren. Dit gaat altijd in overleg met de vastgoed eigenaar en de kosten hiervan nemen wij voor onze rekening. In sommige gevallen dient er een zogeheten trafostation geplaatst te worden.

De plek hiervan wordt altijd in overleg met de klant en netbeheerder bepaald. Soleila is contactpersoon in de correspondentie met de netbeheerder. Een aantal dingen kunnen wij echter alleen regelen als de klant ons daarvoor machtigt. Dit in verband met de AVG-wetgeving.

Het kan zijn dat u reeds een trafostation huurt. In dat geval is Soleila welwillend om het trafostation over te nemen. De huurkosten van een trafostation kunnen hoog oplopen; dit scheelt de huurder direct in de vaste lasten.

Lennart Meertens
Lennart Meertens - Projectmanager

Vragen of twijfels over de netaansluiting van uw zonneproject?

Lennart Meertens helpt u verder met vraagstukken over de netaansluiting en de beschikbare capaciteit.

Het hele proces in beeld

De netcontrole is de tweede stap bij het ontwikkelen van een zonnedak. Via de iconen hieronder leer je meer over de andere stappen.

Zonnedak analyse voor bedrijfspanden

Hoeveel is jouw dak waard?

Bereken het gratis en leer hoeveel je kunt besparen met zonnepanelen op jouw bedrijfsdak.