Landbouwgrond verhuren voor zonnepanelen: verdeelde meningen

Zonnepark op landbouwgrond: wel of niet?

Mijn naam is Twan Moerkerk, ik ben opgegroeid in een dorpje vlakbij Groningen. Vanaf jongs af aan ben ik binnen het boerenbedrijf van mijn opa en vader opgegroeid. Pakjes hooien, geboorte van kalfjes, maaien, schudden, harken; het is allemaal bekend terrein voor mij. Inmiddels ben ik zeven maanden actief als (junior) projectontwikkelaar van zonneparken bij Soleila. Door landbouwgrond te verhuren voor zonnepanelen krijgen boeren de kans iets anders of iets extra’s met hun grond te doen, maar de meningen zijn sterk verdeeld.

Decentrale overheden hebben een belangrijke rol bij het stimuleren en mogelijk maken van de opwek van duurzame energie. Soleila kan een gemeente hierbij helpen. Hierbij draait het voor ons om het creëren van draagvlak onder de lokale bewoners. Wij doen dit door met de lokale bewoners in gesprek te gaan, mee te laten participeren in het zonnepark. Zo organiseren wij bijeenkomsten, waar inwoners kunnen meedenken over het zonnepark. Er is qua ruimte inpassing veel mogelijk en het zonnepark kan naast energie opwekken ook andere functies krijgen. Denk hierbij aan een uitkijktoren, oplaadpunten voor elektrische fietsen of dubbel gebruik van de grond door het zaaien van zaden die de biodiversiteit vergroten. Daarnaast biedt Soleila de mogelijkheid om financieel te participeren in het project.

Twan Moerkerk
Zonnepanelen op landbouwgrond

Verdeelde meningen

Voor de boer is het een lastige tijd: de boerenprotesten, de regels waaraan men moet voldoen en de teleurstelling. Dit is ook terug te zien in de reacties op het plaatsen van zonnepanelen op ‘goede’ landbouwgrond: voor de boeren lijkt dit in eerste instantie olie op het vuur, daar zij het gevoel hebben dat de rol van hun beroep steeds meer wordt ingedamd. Als boerenzoon begrijp ik dit als geen ander. 

Toch zie en ondervind ik veel voordelen van het wel beschikbaar stellen van grond voor zonnepanelen. Zonneparken kunnen boeren helpen te investeren in de toekomst en kunnen een veld dat anders misschien leeg had gestaan optimaal benutten. Soleila neemt hierin al het werk uit handen: van inventarisatie tot vergunningsaanvragen en van het creëren van (lokaal) draagvlak tot installatie en onderhoud. Met zonnepanelen op je land genereer je zorgeloos extra inkomsten.

Agrarisch zonnepark in de praktijk

Gemeenten stimuleren lokale initiatieven. Zo ben ik, samen met mijn vader, druk bezig om op zijn grond een agrarisch zonnepark van 5 hectare te ontwikkelen. Wij willen hier een zonnepark ontwikkelen met meerwaarde voor de omgeving en omwonenden. Met het aanleggen van een zonnepark van 5 hectare kan worden voorzien in het elektriciteitsverbruik van ongeveer 1250 huishoudens (zo’n 2600 inwoners). Dit zonnepark zou dus kunnen voorzien in het elektriciteitsverbruik van ongeveer 70% van alle huishoudens van het dorp. Hoe mooi is dat?!

Tot slot zou ik hierbij een oproep willen doen aan grondeigenaren die land hebben vanaf 4 hectare, om Soleila eens mee laten kijken naar de mogelijkheden om je land te verhuren. De verhuur van je grond voor zonnepanelen levert een hoog rendement, en geeft een vast inkomen voor maar liefst 30 jaar. Dit geeft rust in onzekere tijden en biedt agrarische ondernemers de kans om hun bedrijf op andere manieren te ontwikkelen. Ik kom graag een keer langs om de mogelijkheden tot een zonnepark op uw land rustig te bespreken.

 

Meer nieuws:

Zonnedak
Hoe doe je dat.. zonnepanelen op je bedrijfsdak als je bedrijfspand wordt gehuurd? In dit artikelen leggen we je uit waarom het leasen van zakelijke zonnepanelen zeer interessant kan zijn voor vastgoedeigenaren.
Middels onze dochteronderneming Soleila Rooftop B.V. Soleila initiëren, ontwikkelen en verkopen wij zonneprojecten in Nederland. Dit doen wij tot aan het stadium “ready-to-build” wat date betekent lees je hier!
In 2,5 jaar is Soleila uitgegroeid tot een van de tien grootste ontwikkelaars in zonneprojecten van Nederland. Daarmee is het moment gekomen voor oprichter Elwin Ter Horst (42) om afscheid te nemen.
Sieger Dijkstra
Door corona kennen veel bedrijven liquiditeitsproblemen. Het leggen van zonnepanelen biedt ondernemers hierin uitkomst.
Een ondernemersportret over Algemeen Directeur, Sieger Dijkstra. Toen de initiatiefnemers van het zonne-energieproject Soleila zijn pad kruisten, heeft hij er een weekend over nagedacht en besloot all-in te gaan.
Ten noorden van Stroe ontwikkelen wij een zonnepark met ecologische en landschappelijk inpassing. De ontwerpvergunning hiervoor is vorige week gepubliceerd door de gemeente Barneveld.

Zonnepanelen op landbouwgrond

Is jouw land geschikt voor een zonnepark?

Ontvang de gratis analyse en krijg inzicht in de geschiktheid en potentiële opbrengst van jouw grond.

Zonnepark analyse voor grondeigenaren