Groen licht voor zonnepark Stroe

Groen licht voor zonnepark Stroe

Onlangs heeft de gemeente Barneveld groen licht gegeven voor de ontwikkeling van een zonnepark van Soleila ten noorden van Stroe. Inmiddels heeft Soleila de vergunning aangevraagd.

Het gaat om een zonnepark van 1,84 hectare aan de Wulpenweg-Stroeërschoolweg. Het park gaat zo’n 2.300.000 kWh opwekken wat gelijk staat aan het stroomverbruik voor 550 huishoudens. Het zonnepark wordt gerealiseerd volgens de richtlijnen van de ‘Barneveldse Zonneladder’. Zo wordt er rekening gehouden met de effecten op de omgeving en de natuur. Er is sprake van meervoudig ruimtegebruik, een goede inpassing in het landschap en versterking van de lokale ecologie. Er is daartoe gekozen voor een begroeid hekwerk, een elzen singel, besdragende struiken die de overlast van de eikenprocessierups verminderen.

Verder worden in samenwerking met de Rijkszaadeest diverse kruidenmengsels onder en om het zonnepark gezaaid. Deze kruidenmengsels worden jaarlijks door de vrijwilligers van de Rijkszaadeest geoogst, gesorteerd, verpakt en verkocht. Zo wordt een oude, bijna uitgestorven lokale traditie nieuw leven ingeblazen.

Meer nieuws:

Een ondernemersportret over Algemeen Directeur, Sieger Dijkstra. Toen de initiatiefnemers van het zonne-energieproject Soleila zijn pad kruisten, heeft hij er een weekend over nagedacht en besloot all-in te gaan.
Ten noorden van Stroe ontwikkelen wij een zonnepark met ecologische en landschappelijk inpassing. De ontwerpvergunning hiervoor is vorige week gepubliceerd door de gemeente Barneveld.
Zonnepanelen op landbouwgrond
Een zonnepark op landbouwgrond? Boerenzoon en solarspecialist Twan Moerkerk kent beide kanten van het verhaal.
Zonnepanelen op dak bedrijf
David van Arend schreef een blog waarom vastgoedeigenaren nu solar op hun dak moeten leggen. Lees de hele blog van David hier!
Maak kennis met Soleila's nieuwste medewerker: Yoran Wallinga.
Bij de gemeente Barneveld zijn negen plannen binnengekomen voor zonneparken, één daarvan is het geplande zonnepark van Soleila ten noorden van Stroe.

Zonnepanelen bedrijfsdak

Hoeveel is jouw dak waard?

Bereken het gratis en leer hoeveel je kunt besparen met jouw dak.