Dakinspectie zonnepanelen voor bedrijven

Een efficiënt en winstgevend zonnedak begint met een goed dak. Echter is geen één dak hetzelfde. Tijdens de dakinspectie wordt er gekeken naar verschillende aspecten van het dak en eventuele bijzonderheden. Hieronder doorlopen we alle situaties en leggen we eventuele knelpunten uit met de bijbehorende oplossingen. 


Dakinspectie

De dakinspectie is de eerste concrete stap in de aanloop naar zonnepanelen op je bedrijfspand. Alvorens je kunt profiteren van zonnepanelen, moet het bedrijfsdak technisch worden goedgekeurd.

Tijdens de dakinspectie wordt er o.a. gekeken naar de dakconstructie, de dakhuid, het isolatiemateriaal en eventuele bijzonderheden, zoals asbest.


Moeilijkheid vaak overschat

Dit klinkt als een groot obstakel, vooral als het dak van je bedrijf al iets ouder is. Echter wordt de moeilijkheid van het realiseren van zonnepanelen op bedrijfspanden vaak overschat. 

Er is steeds meer ervaring met zonnepanelen en ook de technologie staat niet stil, waardoor er vaak veel meer mogelijk is dan vooraf gedacht.

Uitdagingen en oplossingen

Dakeigenaren zijn vaak in de veronderstelling dat hun dak nog niet klaar is voor zonnepanelen. In de praktijk valt dit echter vaak erg mee. Hieronder gaan we in op 4 verschillende obstakels en hoe hiermee om te gaan.

1: Dakconstructie niet geschikt voor zonnepanelen

Allereerst wordt er gekeken of de dakconstructie geschikt is voor installatie. Als dit niet het geval is, brengen we in kaart wat de bijkomende kosten zullen zijn om de draagconstructie gereed te maken voor zonnepanelen.

Dit betekent echter in lang niet alle gevallen dat er hoge kosten achter vandaan komen. In de praktijk zijn er vele oplossingen, waardoor het project nog steeds een winstgevende businesscase kan opleveren.

Oplossing:

Versteviging in de gordingen is bijvoorbeeld goed te doen binnen de businesscase. Mocht de dakconstructie niet toereikend zijn in de spanten dan wordt het lastiger om een winstgevende businesscase te realiseren. Wel kijken we altijd of er delen van het dak wel toereikend zijn voor zonnepanelen. Dit kan alsnog een rendabel project vormen.

De kosten voor de versteviging van de dakconstructie kunnen betaald worden vanuit de opbrengsten van het verhuren van het dak; hierdoor hoef je de versteviging dus niet zelf te financieren.

2: Zonnepanelen op verouderde dakhuid of dakleer

Naast de dakconstructie wordt ook de dakhuid (of het dakleer) geïnspecteerd. Als blijkt dat de staat waarin het dak verkeert niet voldoet aan de eisen, voor de overeengekomen contractduur, dan komen wij met een aanbevelingsrapport met daarin meerdere opties tot renovatie.

Mocht het dak verouderd zijn (levensduur 20-25 jaar) en op de lijst staan voor groot onderhoud, dan is dit het perfecte moment om zonnepanelen mee te nemen in de renovatieplannen. Als er al een SDE+ subsidie aanwezig is dan zullen wij de kosten dragen voor de dakinspectie en dit verwerken in een klantrapport tezamen met de aanbevelingen en een kostenraming.

Oplossing:

U bent vervolgens niet verplicht om reparaties aan de dakhuid te laten uitvoeren door Soleila, maar wel kunt u meeliften op onze expertise. Zo moet het dakleer en isolatiemateriaal bij zonnepanelen voor de verzekering aan bepaalde eisen voldoen. Dit heeft bijvoorbeeld invloed op de materiaalkeuze. Tevens zijn er aantrekkelijke subsidies voor het aanbrengen of vernieuwen van isolatiemateriaal onder de dakhuid. Deze subsidies combineren met een wit dakvlak levert daarin nog meer voordeel op.

Wij nemen u ook graag mee in deze bijkomende voordelen. Mocht een renovatie toch via een derde partij gaan dan is dit uiteraard geen probleem, zolang het maar aan de eisen voldoet die wij stellen voor een zonnedak. Deze eisen zullen wij dan uiteraard delen.

Mocht er al een dakrenovatie op de planning staan dan is het verstandig om dit proces samen te doorlopen, zodat we kunnen voorkomen dat de dakhuid achteraf toch niet volledig aan de eisen voor zonnepanelen voldoet.

 

3: Dakisolatie bij zonnepanelen

Mochten we aan de slag gaan, dan kan ook isolatiemateriaal meegenomen worden. Verzekeringstechnisch is isolatie bij zonnepanelen een belangrijk onderdeel. Zo zijn er veel zonnedaken in het nieuws geweest waarbij de verzekeraar zich terugtrok. Wij kunnen garanderen dat wij 100% voldoen aan de eisen van de verzekeraar. 

Deze betrekken we dan ook vroegtijdig bij het proces. De meeste grote verzekeraars hebben tegenwoordig vragenlijsten opgesteld waaraan zonne-installaties dienen te voldoen.

Oplossing:

Als er uit de inspectie blijkt dat er brandgevaarlijk (isolatie-)materiaal aanwezig is dan moet er goed contact komen met de verzekeraar. Soleila voldoet aan alle huidige- en toekomstige eisen van de verzekeraars. Om die reden kan er in de meeste gevallen een installatie worden gerealiseerd zonder dat daardoor de premie exorbitant omhoog gaat of nog erger, de verzekeraar weigert het pand te verzekeren. 

4: Zonnepanelen en asbest

Vroeg of laat moeten we er allemaal aan geloven: Het asbest moet van de daken af. Als je zonnepanelen op een asbestdak wilt leggen, dan is dit de ideale kans om een dubbelslag te maken.

Oplossing:

Er zijn gemeenten en provincies die subsidies afgeven voor asbestsanering. Dat maakt het extra aantrekkelijk om op dit moment het asbestdak om te zetten in een zonnedak. Zo worden de kosten laag gehouden en slaat u met het nemen van zakelijke zonnepanelen twee vliegen in één klap. Via de website van uw gemeente kunt u erachter komen of deze subsidie ook in uw gemeente van toepassing is. Weet u het niet zeker? Stuur ons dan een bericht. Dan zoeken wij het voor u uit.

Peter Borkens
Peter Borkens - Zonnedakexpert

Vragen of twijfels over uw bedrijfsdak?

Peter Borkens geeft raad en advies over uw bedrijfsdak en de geschiktheid hiervan voor zonnepanelen.

Het hele proces in beeld

De dakinspectie is de eerste stap bij het ontwikkelen van een zonnedak. Via de iconen hieronder leer je meer over de andere stappen.

Zonnedak analyse voor bedrijfspanden

Hoeveel is jouw dak waard?

Bereken het gratis en leer hoeveel je kunt besparen met zonnepanelen op jouw bedrijfsdak.